Hello, I'm Scott

Hello, I am a Ottawa based Front-end and WordPress developer.